MD-SMALL JOINTS

Collagen, Cây hoa tím Viola odorata, NaCl, Nước cất pha tiêm.