MD-SHOULDER

Thành phần

Collagen, cây iris, NaCl, nước cất pha tiêm

Video hướng dẫn