Cơ xương khớp

Guna Collagen Medical Devices là một dòng gồm 13 chế phẩm  tiêm thế hệ 3 khác nhau điều trị bệnh lý đau ảnh hưởng đến hệ thống cơ xương khớp. Mỗi sản phẩm bao gồm collagen và các chất hỗ trợ có nguồn gốc tự nhiên, cung cấp những hỗ trợ cơ học, không xâm lấn đến các vùng có liên quan.

Chức năng của Guna Collagen Medical Devices là cấu trúc: thay thế, tăng cường, bảo vệ và xây dựng cấu trúc mô học của sợi collagen của sụn, gân, dây chằng, bao khớp, cung cấp hỗ trợ cơ học cho các khu vực liên quan.

7 chế phẩm Guna Collagen đặc hiệu cho mỗi vị trí và các bệnh lý có liên quan; 1 chế phẩm Guna Collagen đặc hiệu cho khu vực thần kinh tọa; và 5 chế phẩm điều trị các bệnh lý ảnh hưởng đến các mô có nguồn gốc trung bì.

Guna MDs Collagen có thể tiêm nội khớp, phần mềm quanh khớp, tiêm bắp, tiêm trong da.

Đóng gói:

Hộp 10 lọ x 2ml

Link download Brochure ( có Atlas giải phẫu)

Video giới thiệu Guna MDs Collagen