Tiêm nội khớp háng bằng MD-Hip ở 24 bệnh nhân có triệu chứng thoái hoá khớp háng. Một nghiên cứu đoàn hệ trong 24 tháng

Tiến sĩ Francesca Giovannangeli, MD

UOS Thấp khớp học, Bệnh viện S. Pietro Fatebenfratelli, Via Cassia, 600 00189 Rome, Italy

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu này là để báo cáo hiệu quả và tính an toàn của MD – HIP đối với bệnh nhân mắc thoái hóa khớp háng. 24 bệnh nhân (10 nam, 14 nữ) tham gia nghiên cứu và không có trường hợp nào mắc thoái hóa khớp háng 2 bên.

Tất cả các thông số đều cho thấy sự cải thiện sau lần tiêm đầu tiên, và mức độ cải thiện vẫn tiếp tục tăng trong 24 tháng sau đó. Không có biến chứng viêm nào được báo cáo, 1 bệnh nhân thấy khó chịu tạm thời ở vị trí điều trị và đã tự hồi phục.

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy những kết quả có lợi của tiêm nội khớp háng dưới hướng dẫn siêu âm sau lần tiêm đầu tiên và duy trì hiệu quả trên 24 tháng với liều nhắc lại 6 tháng 1 lần.

TỔNG QUAN

Những số liệu trước đây của các nhóm bệnh nhân tiêm nội khớp háng với hyaluronic acid hoặc hylan dưới hướng dẫn siêu âm với thời gian theo dõi từ 3 – 48 tháng cho thấy hiệu quả tốt và an toàn, cùng những kết quả tương tự đạt được trong những nghiên cứu khác với chất nhờn khớp gối.

Hướng dẫn siêu âm cho phép tỷ lệ thành công cao hơn đối với tiêm nội khớp háng. Tuy nhiên lại chưa  có số liệu nào tính tới thời điểm hiện tại báo cáo về hiệu quả và tính an toàn của tiêm nội khớp háng MD – HIP dưới hướng dẫn siêu âm đối với bệnh nhân thoái hóa khớp háng.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu của nghiên cứu này là báo cáo về hiệu quả và tính an toàn của bệnh nhân mắc thoái hóa khớp gối.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Bệnh nhân là người trưởng thành mắc thoái hóa khớp háng độ 1 – 3 theo thang điểm Krell và Lawrence được cân nhắc đủ điều kiện tham gia nghiên cứu.

Bệnh nhân được tiêm một ống tiêm (2 lọ MD – HIP) dưới hướng dẫn siêu âm. Một đầu dò convex tần số 3.5 MHZ được sử dụng với một hướng dẫn sinh thiết tiệt trùng kèm theo.

Hiệu quả được đánh giá bởi thang điểm Lequese, thang điểm VAS vào lần thăm khám đầu tiên và mỗi 6 tháng/lần sau lần đầu tiêm MD – HIP.

Mức tiêu thụ NSAIDs cũng được đánh giá trong suốt 1 tháng trước khi tiêm (số ngày sử dụng NSAIDs trong tháng cuối cùng) và 6 tháng/lần sau lần tiêm đầu tiên cho đến tháng thứ 24.

Mức độ an toàn được đánh giá bằng báo cáo về tác dụng phụ trong các tháng tiếp theo.

KẾT QUẢ

Tất cả các thông số đánh giá đã cải thiện sau lần tiêm đầu tiên, và mức độ cải thiện tiếp tục tăng lên trong 24 tháng sau đó. Không có biến chứng nhiễm trùng nào được báo cáo. Một bệnh nhân thấy khó chịu tạm thời ở vị trí điều trị khoảng 1 ngày sau khi tiêm mũi đầu tiên và đã tự hồi phục.

KẾT LUẬN

Dữ liệu cho thấy hiệu quả của tiêm nội khớp háng MD – HIP dưới siêu âm sau lần tiêm đầu tiên và duy trì tới 24 tháng bằng cách tiêm nhắc lại 6 tháng/lần (mỗi lần tiêm 1 mũi). Guna Collagen MD – HIP đã được chứng minh an toàn và hiệu quả khi sử dụng với bệnh nhân bị thoái hóa khớp háng. Điều này đã mang đến một mục tiêu nghiên cứu mới trong liệu pháp tiêm nội khớp.

Tài liệu trích dẫn

F. Giovannangeli, E. Bizzi, U. Massafra, F. Vacca, S. Tormenta, A. Migliore (2017), “Intra-articular administration of MD-Hip in 24 patients affected by symptomatic hip osteoarthritis – A 24-month cohort study”, Physiological regulating medicine 2016 – 2017, 31-32.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *